Karrebæk
Egnskort
Historie
Mølle
Kirke
Skole
Billedserie
Karrebæksminde
Billedserie
Vesterhave
Billedserie
Saltø
Ejerhistorie
Lungshave
Literatur
Supplerende
Mine barnesko - Min ungdoms vår - Hvad har de dog gjort ved dig ?
Fjorden som levevej !
Førhen kunne denne fjords fiskebestand ernære tusindvis af mennesker, bosiddende i mindre landsbysamfund omkring fjordens bredder. Alene i Karrebæk var der således, da jeg var dreng, mere end 20 familier, der var afhængig af fjordens udkomme. Industri, herunder ikke mindst Magle Mølle Papirfabrik i Næstved og især landbrugene omkring fjorden har, med deres uhæmmede udledning af gift og kemikalier kvalt fjordens fauna og dermed taget levebrødet ud af munden på sagesløse og arbejdsomme mennesker. Her blev der aldrig tale om en reel erstatning fordi ålene fik "mund- og klovsyge" og fladfiskene "svinepest" !
Det er ikke alt der skinner, som er guld !
Til trods for, at Severinsen, Poul Frederiksen, Henrik Clausen, Erik Tütler og Grønnemose, blandt lokalbefolkningen ansås for, om end ikke at høre til de absolut rigeste, så dog som nogle, der i hvert fald var velstillede og ikke manglede noget, afhændede de alle fem dele af de landbrugsarealer, som dengang udgjorde den naturlige afgrænsning mellem Karrebæk og Karrebæksminde og mellem Karrebæk og Vesterhave. For ikke, målt med selv datidens målestok, overvældende midler kastedes disse naturskønne områder i byggematadorernes voldtægt for at blive forvandlet til det, som området i dag tager sig ud.
Lad os så nyde resten i fulde drag !
Som gammel Karrebæk-dreng vil jeg naturligvis ikke undlade at glædes over, at rigtig mange mennesker har fundet deres vej til de naturværdier, skov og strand m.v. som jeg dengang kunne boltre mig i. Imidlertid er jeg af den opfattelse, at enkeltpersoners griskhed har overhalet området indenom, således at den uhæmmede byggelyst har ædt de naturskønne fristeder op - ærgerligt ! Når dette er sagt, skal det da ikke skjules, at jeg på trods heraf, stadig og gerne aflægger området et besøg, når jeg kommer på de kanter. Karrebæk og Karrebæk Fjord kan naturligvis ikke gøre for, at planlæggerne i Næstved Kommune ikke har haft større visioner end som sådan.