Karrebæk - set fra Fjordsiden
Karrebæk som boplads må formodes at have sin oprindelse helt tilbage til stenalderen - ja, måske endnu længere tilbage.
Fund af rester af flinteøkser og pilespidser i området, (se positionskort) ikke mindst langs fjordens bredder lige norden for Møllerendens udløb i Karrebæk Fjord vidner om, at der her har været beboelse rigtigt langt tilbage i tiden. Imidlertid ser vi først stednavnet Karrebæk omtalt 1231 i Kong Valdemar Sejrs Jordebog. Ud fra måden hvorpå stednavnet står opført, sammen med Vordingborg og Tårnborg, må det formodes, at Karrebæk har haft en vis militærstrategisk betydning, og at området har været underlagt en herregård af en anseelig størrelse.
Således fremgår det da også af historiske dokumenter, at den nuværende herregård, Saltø i slutningen af 1200-tallet besad jordarealer helt frem til kysten ved Karrebæksminde Bugt og som sådan altså også de jorder, hvor landsbyen Karrebæk i dag ligger.
Stednavnet Karrebæk, stavet datidigt: Karæbæc, har ikke en endegyldig fastlagt betydning, men man antager, at det betyder "den måde, hvorpå man fanger fisk" eller "stedet, hvor man fanger fisk på en bestemt måde".
Første halvdel af ordet <Karre> betyder "kasse". Det er afledt af det tyske ord <Karre> som vi kender fra bl.a. det sammensatte ord, "Schubkarre" som direkte oversat betyder "skub kasse" eller rettere trillebør.
Anden halvdel af ordet "bæk" relaterer til den bæk - "Møllerenden" - som stadig løber norden om landsbyen og som gennem århundreder har tjent til afvanding af den lavt liggende Søeng og omliggende arealer.
Karrebæk Sogn fungerede som selvstændig kommune med eget sogneråd på 7 medlemmer indtil kommunalreformen i 1970. Den politiske konstellation var i Karrebæk Sogn gennem mange år, 3 medlemmer fra partiet Venstre, 3 medlemmer fra Socialdemokratiet og 1 medlem fra Det konservative Folkeparti. Sidstnævnte forvalter på Saltø Gods indtil 1980,  N.F. Wissing beklædte posten som sognerådsformand gennem de sidste næsten 20 år af Karrebæk Kommunes eksistens. Som et historisk forsøg, ét år før kommunerne blev sammenlagt indgik han, som repræsentant for Karrebæk Kommune som medlem i byrådet i den kommende storkommune, Næstved Kommune.