Det magnetiske kompas
Det magnetiske kompas, hvis kompasrose ses nedenstående, virker ved hjælp af de påvirkninger, som kommer fra Jordens magnetfelt. Det består i princippet af en stangmagnet, der er limet på undersiden af kompasrosen. Den er ophængt på en sådan måde, at den uhindret kan dreje rundt i det vandrette plan.
Enhver, der vil erindre sig forsøgene i skolens fysiklokale ved, at en sådan stangmagnet vil orientere sig mod jordens magnetiske nord og sydpoler. Jo tættere på polerne desto større orienteringskraft.
Den, der tid efter anden har deltaget i et navigationskursus, kender med et vist mishag til begreberne: misvisning, magnetisk deklination, polvending, isogoner, magnetisk inklination og deviation m.fl. og hvem fascineres ved nærmere eftertanke ikke over, hvor nemt vi i dag har ved at orientere os selv når solen er gemt bag horisonten.
Alle kendte kompastyper har sine begrænsninger: solkompasset, fluxgatekompasset, gyrokompasset og satellitkompasset m.fl. Alle forhold taget i betragtning som sejler, må satellitkompasset anses for at være det absolut bedste og hurtigste.
Kurs Sym. Gr. Str.
nord N 0 0
nordnordøst til nord NNØ-N 11¼ 1
nordnordøst NNØ 22½ 2
nordnordøst til nordøst NNØ-NØ 33¾ 3
nordøst 45 4
østnordøst til nordøst ØNØ-NØ 56¼ 5
østnordøst ØNØ 67½ 6
østnordøst til øst ØNØ-Ø 78¾ 7
øst Ø 90 8
østsydøst til øst ØSØ-Ø 101¼ 9
østsydøst ØSØ 112½ 10
østsydøst til sydøst ØSØ-SØ 123¾ 11
sydøst 135 12
sydsydøst til sydøst SSØ-SØ 146¼ 13
sydsydøst SSØ 157½ 14
sydsydøst til syd SSØ-S 168¾ 15
syd S 180 16
sydsydvest til syd SSV-S 191¼ 17
sydsydvest SSV 202½ 18
sydsydvest til sydvest SSV-SV 213¾ 19
sydvest SV 225 20
vestsydvest til sydvest VSV-SV 236¼ 21
vestsydvest VSV 247½ 22
vestsydvest til vest VSV-V 258¾ 23
vest V 270 24
vestnordvest til vest VNV-V 281¼ 25
vestnordvest VNV 292½ 26
vestnordvest til nordvest VNV-NV 303¾ 27
nordvest NV 315 28
nordnordvest til nordvest NNV-NV 326¼ 29
nordnordvest NNV 337½ 30
nordnordvest til nord NNV-N 348¾ 31
nord N 360 32