Maritim Signalgivning
Karakter Fonetisk Signalflag Morsekode Flagets signalværdi
a Alfa Jeg har dykker ude. Hold godt klar med langsom fart.
b Bravo Jeg laster / losser / transporterer farligt gods.
c Charlie Ja (bekræftende ell. "Betydningen af den foregående gruppe er bekræftende").
d Delta Hold klar af mig; jeg har vanskeligt ved at manøvrere.
e Echo Jeg drejer til styrbord.
f Foxtrot Jeg er ikke manøvredygtig; sæt Dem i forbindelse med mig.
g Golf Jeg ønsker lods. Når angivet af fiskeskib på ell. i nærheden af fiskerbanker: Jeg er ved at bjærge mine redskaber.
h Hotel Jeg har lods om bord.
i India Jeg drejer til bagbord.
j Juliet Hold godt klar af mig. Jeg er i brand og har farligt gods om bord, ell. jeg lækker farligt gods.
k Kilo Jeg ønsker at komme i forbindelse med Dem.
l Lima Stop Deres skib øjeblikkeligt.
m Mike Mit skib ligger stoppet uden at gøre fart gennem vandet.
n November Nej (nægtende eller "Betydningen af den foregående gruppe er benægtende").
o Oscar Mand over bord.
p Papa I havn: Alle mand skal møde om bord, da skibet skal afgå. Til søs: Kan benyttes af fiskeskibe i betydningen: Mine redskaber har hold i en forhindring.
q Quebec Mit skib er smittefrit, og jeg anmoder om frit samkvem med land.
r Romeo
s Sierra Min maskine går bak.
t Tango Hold klar af mig, jeg er beskæftiget med parfiskeri.
u Uniform De stævner mod fare.
v Victor Jeg behøver hjælp.
w Whiskey Jeg behøver lægehjælp.
x Xray Afbryd Deres forehavende og giv agt for mine signaler.
y Yankee Jeg driver for mit anker.
z Zulu Jeg ønsker slæbebåd. Når afgivet af fiskeskib på ell. i nærheden af fiskebanker: Jeg er ved at sætte mine redskaber.
0 Zero
1 One
2 Two
3 Three
4 Four
5 Five
6 Six
7 Seven
8 Eight
9 Nine
1. Ligheds-stander Substitut for 1. flag i dette hejs.
2. Ligheds-stander Substitut for 2. flag i dette hejs.
3. Ligheds-stander Substitut for 3. flag i dette hejs.
Svar-stander Det vil her føre for vidt at redegøre for svarstanderens funktioner.